?html xmlns:yawei=""> {$文章titleQ模?Q?}

卛_国际商N城管理委员会机构信息
  发布日期Q?021-08-03

?/span>?/span>?/span>?/span>商N城管理委员会机构信息

 

一、联pL?/span>

地址Q山东省青岛市即墨区鹤山?88?/span>

电话Q?532-58667696

邮箱Qjmscjsfwzx@qd.shandong.cn

二、主要职?/span>

Q一Q?/span>l?/span>l?/span>?/span>?/span>区内?/span>?/span>商N?/span>M?/span>?/span>、控?/span>性详l?/span>?/span>?span style="letter-spacing: 0px;">及相?/span>专项规划的编?/span>、报?/span>?/span>?/span>?/span>?/span>

Q二Q?/span>?/span>?/span>?/span>?/span>有关?/span>?/span>做好?/span>关专?/span>?/span>场的?/span>局调整?/span>?span style="letter-spacing: 0px;">中整?/span>?/span>?/span>U改?/span>?/span>?/span>q?/span>安置Q?/span>q?/span>负责属市场的q营?/span>理工?/span>?/span>

Q三Q?/span>?/span>责推q?/span>国际?/span>?/span>?/span>?/span>?/span>贸易?/span>?/span>子商?/span>?/span>物流?/span>?span style="letter-spacing: -1px;">展和?/span>场国?/span>?/span>?/span>讑ַ作,?/span>?/span>?/span>?/span>贸结?/span>市场?/span>?/span>?/span>展相?/span>?/span>?/span>?/span>

Q四Q?/span>l?/span>l协?/span>规划?/span>?/span>土地?/span>源整?/span>?/span>土地?/span>备和?/span>?/span>?span style="letter-spacing: 0px;">用权?/span>?/span>?/span>?/span>Q?/span>?/span>?/span>?/span>兛_N?/span>的规?/span>?/span>定点?/span>?/span>?/span>Q?span style="letter-spacing: 0px;">协同?/span>Q区Q做?/span>土地征用、群?/span>?span style="letter-spacing: 0px;">|?/span>补偿{工?/span>?/span>

Q五Q?/span>?/span>?/span>?/span>际商贸城?/span>投融资及资本q?/span>?/span>Q?/span>?/span>调胦E?/span>?/span>作?/span>

Q六Q负责国?/span>商N?/span>?/span>对外?/span>传、招?/span>及项?/span>跟踪?/span>?/span>{?span style="letter-spacing: 0px;">工作?/span>

Q七Q负责国?/span>商N?/span>?/span>?/span>Q?/span>市场?/span>设服务中?/span>Q?/span>?/span>?/span>?/span>?span style="letter-spacing: 0px;">Z?/span>理工?/span>?/span>

Q八Q?/span>负责承接和办理区?/span>府依法授?/span>的行政许可事?/span>?/span>

Q九Q?/span>承担区委?/span>区政府交办的其他?/span>?/span>?/span>

三、内部机构和机构职能

         1Q综合事务部Q?/span>负责国际商N城管?市场服务中心)督查考核、法律服务、投诉受理、组lh事、信息宣传、后勤服务等工作。下讄合科、督查科、信息宣传科、法制科、政工科?/span>

    2Q规划徏NQ?/span>负责国际商N城的发展规划、基设施、公用事业、项目保障等工作。下设规划科、基建科、项目保障科?/span>

    3Q招商促q部Q?/span>负责国际商N城招商引资、项目跟t服务等工作。下设招商一U、招商二U、项目服务科?/span>

    4Q胦务审计部Q?/span>负责国际商N城管?市场服务中心)及下属公司的财务理、资产资本运作、审计监督工作。下设胦务科、审计科、资产管理科?/span>

    5Q国际N易部Q?/span>负责国际商N城跨境N易、电子商务发展促q和市场国际化徏讑ַ作;协调验检疫局、v兟뀁银行等部门Qؓq出口商品提供检验、通关和结等服务。下设跨境N易科、电子商务科、市场国际化促进U?/span>

 6Q市营部Q?/span>负责相关专业市场布局调整、升U改造等工作Q负责所辖市场日常运营管理工作;负责协调商品新城市场所、服装批发市场所、小商品市场所、布匹市场所、城区农贸市场所、农副品中心批发市场所以及市发工业园开发管理办公室、商场综合管理办公室{?个专业市场所(办公?。下讑ָ场管理科、安全管理科、市营科?/span>

专业市场所Q?/span>商品新城所、服装批发市场所、小商品市场所、城区农贸市场所、布匹市场所、农副品中心批发市场所以及市发工业园开发管理办公室、商场综合管理办公室{?个专业市场所(办公??/span>